Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Được phụng sự và giúp đỡ người khác đó chính là cái Phước của TÂM. Vì thế mà 1 dự án cộng đồng mang tên ” Vì 1 Việt Nam Khoẻ Mạnh” đã ra đời và phụng sự hơn 10000 bệnh nhân trong suốt 3 năm vừa qua

ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN VỚI TÂM THERAPY