Gội đầu dưỡng sinh

Trị liệu

Dưỡng sinh

Tư vấn sức khỏe

Tâm ý thức được vai trò quan trọng của một cơ thể khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Vì thế, trong kiếp nhân sinh này, Tâm muốn được góp phần nhỏ của mình vào việc giúp đỡ cộng đồng được Thân Tâm an lạc hơn!